na Jihočeskou

  anabázi aneb Generál

 

nás svolává

   Přátelé a kamarádi,
     protože většina z vás již na této akci byla připomenu v úvodu pouze několik podstatných věcí.
      Anabáze znamená ve volném překladu : těžký až strastiplný pochod (putování) ........ a kdo již někdy na této akci byl jistě mi dá za pravdu, že projet celou trasu nebývá nejlehčí neboť za sobotu většinou najíždíme 300 i více km
 

předběžný termín 12 - 14.08.2022

   Letošní, již jedenadvacátý (oko beze) ročník této

akce se ponese v duchu let minulých - tedy navštívíme šumavské předhůří - konkrétně oblast Lipna. Hlavní základnou (ve smyslu večerního setkání) je kemp Cihelna.
   POZOR - bytování si budete muset zajistit sami, po své vlastní linii - nebude tedy jako v letech minulých organizačně zajištěno. Možností máte celou řadu a stačí pouze "zagůglit". Jistě vás jako první napadne Kemp Cihelna - POZOR - tento má již druhým rokem nejen nového provozovatele, ale také jiné www konkrétně - KLIK - Jak to mají s volnými místy na ubytování  v tomto termínu mi není známo, ani nevím, zda při rezervaci chtějí platbu předem. Toto si musíte včas rovněž zajistit. Dále velice snadno naleznete v nedaleké vzdálenosti od Bechyně kemp Červený mlýn Nuzice - KLIK - O volných místech a rezervaci v tomto kempu platí to samé, jak je svrchu uvedeno. Jistě najdete v Bechyni nebo nedalekém okolí ještě celou řadu možného ubytování, avšak jak již bylo řečeno - ubytování si musíte zajistit po své vlastní linii - nebude tedy organizačně zajištěno.
   Pátek 12.08. :
   já budu na D-H již od rána tak se můžete zastavit, případně jeďte rovnou do kempu kam se také v odpoledních hodinách cca 17:00 přemístím.
   Co se týká večerních programů (pátek i sobota) tak tento bude ve smyslu volné zábavy. Na cihelně je k dispozici bazén (je možné využívat po celou dobu akce) takže plavky sebou.
  Sobota 13.08. - program sobotní jízdy :

   Sobotní start : 10:00 - "ostrý start" z náměstí Bechyně. Pozor - je nezbytně nutné, aby jste se ředili tak, aby byl zachován průjezd vozidlům v obou směrech.
   Na Bechyňské náměstí je žádoucí přijet s dostatečnou časovou rezervou - nejlépe již v 09:00 s plnou nádrží - další možnost tankování bude až po cca 70 km !!!!!

sobotní řazení

      Těm kteří přijedou na podobnou akci poprvé doporučuji (samozřejmě v dobrém)

přečíst si pravidla jízdy v koloně neboť převážná část tato akce se jede ve formaci - klikni -  Prosím, aby jste tuto zcela zásadní informaci nepodceňovali a v článku obzvláště pozorně čtěte pasáže nazvané :Uspořádání kolony, Dorovnání výpadku v koloně a Přechod na jízdu v zástupu
   Itinerář sobotní jízdy :

   podrobný itinerář zde vypisovat nebudu neboť naplánovaná trasa má mnoho variant, které se nechají různě kombinovat a to nejen v závislosti na počasí, ale také na složení a počtu jezdců, kteří se budou vyjížďky účastnit.

   Podstatné je abychom dojeli na oběd který je zajištěn U Méďů - KLIK - Pokud bude dobrá konstelace tak můžeme najet okolo 300 km - pokud budeme krátit vlivem počasí nebo časové tísně tak do cca 200km.

  Hlavně těm kteří se této akce účastní poprvé

jsou určeny řádky viz níže. Prosím neberte je na lehkou váhu a čtěte opravdu pozorně - díkes.

   1 - věci podstatné :

   Velmi důležité je - aby jste se po příjezdu na Bechyňské náměstí řadili jeden za druhým tak jak vidíte - ZDE - To znamená že po vjezdu do náměstí jeďte až dolu kde se na konci náměstí otočíte a pojedete proti kopci. Na úrovni posledně zaparkovaného zastavíte a couvnete šikmo z kopce zadním kolem až k obrubníku (zadní kolo se opře o obrubník). Pokud dojde k situaci, že celá pravá strana silnice (jenž vede skrz náměstí) bude již obsazena začněte parkovat také kolem spodní části náměstí. Pozor - je nutné aby jste se ředili tak, aby byl

zachován průjezd vozidlům v obou směrech.

   2 - věci podstatné :

   O své pořadí v koloně se v tento moment (parkování po příjezdu) vůbec nezajímejte neboť po odjezdu z náměstí (kde bude celá řada přihlížejících a tak doufám, že štábní kultura pofrčí naplno) vás zavedu na krátkou vzletovou letištní plochu (cca 3km jízdy od náměstí) kde se "za pochodu" seřadíte tak jak jízda v koloně vyžaduje.

   Při tomto řazení bude do kolony vždy po 20 - 25 strojích "nasazen" jezdec obeznámený

s trasou a tak při případném roztržení kolony by nemělo dojít ke zbloudění její části.

ilustrační foto

   Bohužel se ani letos nevyhneme několika semaforům a proto pouze připomenu, že je nezbytně nutné při zastavení na červenou koukat na semafor a jakmile padne zelená tak se rozjet. Jedině tak se může rozjet celá kolona jako jeden stroj - nekoukat tedy na záda toho před  vámi a teprve až se rozjede zařadit a rozjíždět se.
   3 - věci podstatné :

ilustrační foto

   Před startem do každé etapy bude provedena krátká "rozprava" při které vás vždy

seznámím  se specifikou nadcházející etapy a upozorním na možná nebezpečí. Je nanejvýše žádoucí aby jste tyto rozpravy sledovali pozorně.

   4 - věci podstatné !!!!!

   Pouze některé křižovatky budeme uzavírat a přesto že budou uzavřeny (ulehčen průjezd kolony) nemůžete se 100% spolehnout na to, že všichni řidiči budou naši "vynucenou" přednost respektovat.

Jak tomu bylo v létech minulých
  Jihočeská anabáze 2009 - soubor je sestaven v Power Point a měl by se sám přehrát po kliknutí na odkaz. Objem je 14,50 MB  (načtení tedy může trvat déle). Je více nežli žádoucí pouštět tento soubor se zvukem....  

léto - Anabáze

 

podzim - Bukvice

2021

 

2021

 derniéra

covid -

nejelo se

2020

 

covid -  

2020

- nejelo se

2019

  2019

2018

 

2018

nejelo se

2017

  2017
2016

  2016
2015

  2015
2014

  2014

2013

 

2013

2012

 

2012

2011

 

2011

2010

  2010

2009   2009
2008   2008
2007   2007
2006   2006
2005   2005
2004   2004
2003   2003

2002

 

2002

2001

 

2001

  Bukvice 2010 - pro tento odkaz platí vše jako u předešlého Objem souboru je 27,10 MB.........  
Aktualizace  11.08.2022 v 10:10 hodin

   přátelé a kamarádi - potvrzuji termín této akce v uvedeném datu, tedy : 12 - 14.08.2022

Co se týká vlastního průběhu této akce tak asi největší změnou bude to, že se nepojedeme řadit na krátkou vzletovou neboť v tomto termínu zde probíhá burza. Vše ostatní platí jak svrchu uvedeno.

   To je na daný moment vše - v případě nutnosti může být tato pozvánka aktualizována.

AHOJ v sedlech

 

    zde je na mne spojení
Foto : archiv K1400

Zpět do sekce : naše akce    

informace o bezplatném SKYPE

volací SKYPE znak :

k1400cz

 +420 777 812288

volání naleznete zde - klikni -

pokud máš SKYPE stačí kliknout na symbol

 
   
       
Generál (cservis.cz) 28.07.2022 09:50
Čágo lidi, vzhledem k tomu, že si na mašinách jezdíme pro radost - nikoli z povinnosti, tak doufám, že posunutí termínu této akce (viz aktualizace pozvánky) bude kvitováno.
Vendys (o2.cz) 29.07.2022 12:35
Naprostý souhlas Míro a tudíž si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy na motorce zmokl ;-)....prostě když prší, nebo by mohlo, nejedu :-D..
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser