na Jihočeskou

  anabázi aneb Generál

 

nás svolává

   Přátelé a kamarádi,
     letošní J.A. se bohužel neponese v duchu jak jí znáte z předešlých devatenácti ročníků. Situace je bohužel taková, jaká je a je nutné tento stav respektovat. Proto bude nutné udělat celou řadu změn které následovně objasním.
   Předně letošní J.A. bude pouze jednodenní v termínu 
 

v termínu : 31.07.2021

   Samozřejmě chápu, že ti ze vzdálenějších míst potřebují přijet již v pátek a odjet až v neděli - nic proti ovšem

ubytování si budete muset zajistit sami, po své vlastní linii - nebude tedy jako v letech minulých organizačně zajištěno. Možností máte celou řadu a stačí pouze "zagůglit". Jistě vás jako první napadne Kemp Cihelna - POZOR - tento má již nejen nového provozovatele, ale také jiné www konkrétně - KLIK -  je sice plně funkční ovšem jak to mají s volnými místy na ubytování v tomto termínu mi není známo. Dále velice snadno naleznete v nedaleké vzdálenosti od Bechyně kemp Červený mlýn Nuzice - KLIK - zde rovněž platí, že mi není známo jak to mají s volnými místy na ubytování v tomto termínu. Jistě najdete v Bechyni nebo nedalekém okolí ještě celou řadu možného ubytování, avšak jak již bylo řečeno - ubytování si musíte zajistit po své vlastní linii - nebude tedy organizačně zajištěno.
   Nejdůležitější změnou letošního "osekaného" ročníku je časový harmonogram - POZOR - setkání proběhne na náměstí v Bechyni již od 08:30 hoď

   Sobotní start : 09:30 - "ostrý start" z náměstí Bechyně. Pozor - je nezbytně nutné, aby jste se ředili tak, aby byl zachován průjezd vozidlům v obou směrech.
   Na Bechyňském náměstí budou stejně jako loni probíhat keramické trhy - KLIK - a proto je bezpodmínečně nutné přijet na start minimálně v 09:00 s plnou nádrží - další možnost

sobotní řazení

tankování bude až po cca 110 km !!!!!

   Těm kteří přijedou na podobnou akci poprvé doporučuji (samozřejmě v dobrém) přečíst si pravidla jízdy v koloně neboť převážná část tato akce se jede ve formaci - klikni -  Prosím, aby jste tuto zcela zásadní informaci nepodceňovali a v článku obzvláště pozorně čtěte pasáže nazvané :Uspořádání kolony, Dorovnání výpadku v koloně a Přechod na jízdu v zástupu
   Itinerář sobotní jízdy :

   podrobný itinerář zde vypisovat nebudu neboť naplánovaná trasa má mnoho variant, které se nechají různě kombinovat a to nejen v závislosti na počasí, ale také na složení a počtu jezdců, kteří se budou vyjížďky účastnit.

  Hlavně těm kteří se této akce účastní poprvé

jsou určeny řádky viz níže. Prosím neberte je na lehkou váhu a čtěte opravdu pozorně - díkes.

   1 - věci podstatné :

   Velmi důležité je - aby jste se po příjezdu na Bechyňské náměstí řadili jeden za druhým tak jak vidíte - ZDE - To znamená že po vjezdu do náměstí jeďte až dolu kde se na konci náměstí otočíte a pojedete proti kopci. Na úrovni posledně zaparkovaného zastavíte a couvnete šikmo z kopce zadním kolem až k obrubníku (zadní kolo se opře o obrubník). Pokud dojde k situaci, že celá pravá strana silnice (jenž vede skrz náměstí) bude již obsazena začněte parkovat také kolem spodní části náměstí. Pozor - je nutné aby jste se ředili tak, aby byl

zachován průjezd vozidlům v obou směrech.

   2 - věci podstatné :

   O své pořadí v koloně se v tento moment (parkování po příjezdu) vůbec nezajímejte neboť po odjezdu z náměstí (kde bude celá řada přihlížejících a tak doufám, že štábní kultura pofrčí naplno) vás zavedu na krátkou vzletovou letištní plochu (cca 3km jízdy od náměstí) kde se "za pochodu" seřadíte tak jak jízda v koloně vyžaduje.

   Při tomto řazení bude do kolony vždy po 20 - 25 strojích "nasazen" jezdec obeznámený

s trasou a tak při případném roztržení kolony by nemělo dojít ke zbloudění její části.

ilustrační foto

   Bohužel se ani letos nevyhneme několika semaforům a proto pouze připomenu, že je nezbytně nutné při zastavení na červenou koukat na semafor a jakmile padne zelená tak se rozjet. Jedině tak se může rozjet celá kolona jako jeden stroj - nekoukat tedy na záda toho před  vámi a teprve až se rozjede zařadit a rozjíždět se.
   3 - věci podstatné :

ilustrační foto

   Před startem do každé etapy bude provedena krátká "rozprava" při které vás vždy

seznámím  se specifikou nadcházející etapy a upozorním na možná nebezpečí. Je nanejvýše žádoucí aby jste tyto rozpravy sledovali pozorně.

   4 - věci podstatné !!!!!

   Pouze některé křižovatky budeme uzavírat a přesto že budou uzavřeny (ulehčen průjezd kolony) nemůžete se 100% spolehnout na to, že všichni řidiči budou naši "vynucenou" přednost respektovat.

Jak tomu bylo v létech minulých
  Jihočeská anabáze 2009 - soubor je sestaven v Power Point a měl by se sám přehrát po kliknutí na odkaz. Objem je 14,50 MB  (načtení tedy může trvat déle). Je více nežli žádoucí pouštět tento soubor se zvukem....  

léto - Anabáze

 

podzim - Bukvice

nejelo se

2020

  2020

nejelo se

2019

  2019

2018

 

2018

nejelo se

2017

  2017
2016

  2016
2015

  2015
2014

  2014

2013

 

2013

2012

 

2012

2011

 

2011

2010

  2010

2009   2009
2008   2008
2007   2007
2006   2006
2005   2005
2004   2004
2003   2003

2002

 

2002

2001

 

2001

  Bukvice 2010 - pro tento odkaz platí vše jako u předešlého Objem souboru je 27,10 MB.........  

   To je na daný moment vše - v případě nutnosti může být tato pozvánka aktualizována.

AHOJ v sedlech

 

    zde je na mne spojení
Foto : archiv K1400

Zpět do sekce : naše akce    

informace o bezplatném SKYPE

volací SKYPE znak :

k1400cz

 +420 777 812288

volání naleznete zde - klikni -

pokud máš SKYPE stačí kliknout na symbol

 
   
       
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser