na Jihočeskou

  anabázi aneb Generál

 

nás svolává

     Protože většina z vás již na této akci byla připomenu v úvodu pouze několik podstatných věcí.
     Anabáze znamená ve volném překladu : těžký až strastiplný pochod (putování) ........ a kdo již někdy na této akci byl jistě mi dá za pravdu, že projet celou trasu nebývá nejlehčí neboť za sobotu většinou najíždíme 300 i více km

termín : 26 - 28.07

   Letošní, již devatenáctý ročník této akce se ponese v duchu let minulých - tedy navštívíme šumavské předhůří. Hlavní základnou této akce je (stejně jako loni) kemp Cihelna.
   Kudy tudy ?
   Kemp Cihelna není těžké najít  - klikni zde - přesto si dovolím k této mapce několik málo zpřesňujících informací.  Pokud pojedete z Bechyně tak se vydáte směrem na Radětice (Bernartice). Po opuštění Bechyně pojedete z kopce a pod kopcem (po přejetí mostku) viz. foto č.1 3 jste již na místě ubytování. Je to tedy od cedule konec Bechyně necelý jedem km.
foto č.1 foto č.2 foto č.3 foto č.4
   Jestliže pojedete od Bernartic tak po projetí obce Radětice jedete stále z kopce a ještě před můstkem po pravé straně uvidíte kemp viz. foto č.4
   Ubytování - si každý objednává samostatně - nejlépe na mobilu paní Živnůstkové : 728 960 208 
prostředí na kempu Cihelna je sympaticky komorní....
   Možnosti ubytování
   co se týká možnosti ubytování pak jsou k dispozici místa ve zděné části, dále máme k dispozici luxusní chatky ve každé je možno ubytovat 6 až 8 lidí. Dále jsou k dispozici malé chatky vždy pro 2 až 4 osoby což znamená že dva jsou dole a dva na bidýlku. Samo sebou je možné též ubytování ve vlastním karavanu případně stanu - takže
 možností něurekom ovšem jak je již v úvodu řečeno ubytovací kapacita je vzhledem k dalším akcím jenž budou probíhat v našem termínu omezená a tak je nutné udělat rezervaci co nejdříve. Žádný pořadník se nedělá - prostě kdo dřív zavolá má větší možnost výběru. Při objednávce ubytování nezapomeňte zdůraznit, že jste z K1400. 

   Pátek 26.07
   já budu na D-H již od rána tak se můžete zastavit, případně jeďte rovnou do kempu kam se také v odpoledních hodinách cca 17:00 přemístím.

   Co se týká pátečního programu pak bude k dispozici bazén (který je možné využívat po celou dobu akce) takže plavky sebou neboť bez plavek je bazén přístupný až po 23:00hoď.

   Pokud bude zájem a hlavně příznivé počasí tak uděláme v pátek od 18:00 hodin kratší podvečerní vyjížďku do Týna nad Vltavou kde natankujeme na Shellce.
   Páteční podvečerní vyjížďka (v případě solidního počasí) tedy nebude delší jak cca 45 km a budou na ní pouze jedna zastávka a to v Týně na Shellce. Návrat na kemp Cihelna s dotankovanou nádrží plánuji okolo 19:00 až 19:30hodin
   Páteční večerka je ve 24:00. V pátku tedy žádné ponocování - bejci neb v sobotu nás
D-H  čeká náročný program.

   Doplňující informace : čepuje se Bakalář 11° (je to z Rakovnického pivovaru). Lahvového je velký výběr.

  K vlastnímu programu sobotní jízdy :

   Sobotní start : 10:00 - "ostrý start" z náměstí Bechyně. Pozor - je nezbytně nutné, aby jste se ředili tak, aby byl zachován průjezd vozidlům v obou směrech.
   Na Bechyňském náměstí budou stejně jako loni probíhat keramické trhy a proto je bezpodmínečně nutné přijet na start minimálně v 09:30 s plnou nádrží - další možnost tankování bude až po cca 80 km !!!!!
   Těm kteří přijedou na podobnou akci poprvé doporučuji (samozřejmě v dobrém) přečíst si

sobotní řazení

pravidla jízdy v koloně neboť převážná část tato akce se jede ve formaci - klikni -  Prosím,
aby jste tuto zcela zásadní informaci nepodceňovali a v článku obzvláště pozorně čtěte pasáže nazvané :Uspořádání kolony, Dorovnání výpadku v koloně a Přechod na jízdu v zástupu
   Itinerář :

   1. etapa : bude dlouhá cca 60km a povede z Bechyně na Netolické náměstí, kde bude krátká zastávka s možností občerstvení zmrzlinou.

   2. etapa : bude dlouhá cca 15km a povede do Prachatic na Benzínku - kde si dotankujeme.

   3. etapa : dlouhá cca 35km nás zavede do hotelu Elsyn Dvůr - KLIKNI -  kde spácháme oběd.
Plánovaný příjezd na oběd je v cca : 13:00 - 13:30 hodin. Doufejme, že nás stihnout nakrmit - KLIKNI -  za hodinu takže k další etapě by jsme měli odjíždět max v 14:30 - 15:00 hodin
   4. etapa : nás přivede do Kašperských hor kde ale stavět nebudeme (jedině že byl byl čas příznivý a tak by se krátká zastávka na společné foto mohla udělat). V případě časové tísně tímto náměstím, které jistě znáte přinejmenším z nedělního seriálu  Policie Modrava, pouze projedeme a budeme pokračovat až do Strakonic. Tato etapa bude tedy dlouhá cca 57km
   5 a další etapy : zde se rozhodnu podle počasí a také času který bude zbývat do konce jízdy jenž by měla být ukončena příjezdem na kemp Cihelna nejpozději v 18:00 až 18:30hodin.

   Sobotní večer bude ve stylu volné zábavy.

  Hlavně těm kteří se této akce účastní poprvé

jsou určeny řádky viz níže. Prosím neberte je na lehkou váhu a čtěte opravdu pozorně - díkes.

   1 - věci podstatné :

   Velmi důležité je - aby jste se po příjezdu na Bechyňské náměstí řadili jeden za druhým tak jak vidíte - ZDE - To znamená že po vjezdu do náměstí jeďte až dolu kde se na konci náměstí otočíte a pojedete proti kopci. Na úrovni posledně zaparkovaného zastavíte a couvnete šikmo z kopce zadním kolem až k obrubníku (zadní kolo se opře o obrubník). Pokud dojde k situaci, že celá pravá strana silnice (jenž vede skrz náměstí) bude již obsazena začněte parkovat také kolem spodní části náměstí. Pozor - je nutné aby jste se ředili tak, aby byl

zachován průjezd vozidlům v obou směrech.

   2 - věci podstatné :

   O své pořadí v koloně se v tento moment (parkování po příjezdu) vůbec nezajímejte neboť po odjezdu z náměstí (kde bude celá řada přihlížejících a tak doufám, že štábní kultura pofrčí naplno) vás zavedu na krátkou vzletovou letištní plochu (cca 3km jízdy od náměstí) kde se "za pochodu" seřadíte tak jak jízda v koloně vyžaduje.

   Při tomto řazení bude do kolony vždy po 20 - 25 strojích "nasazen" jezdec obeznámený

s trasou a tak při případném roztržení kolony by nemělo dojít ke zbloudění její části.

ilustrační foto

   Bohužel se ani letos nevyhneme několika semaforům a proto pouze připomenu, že je nezbytně nutné při zastavení na červenou koukat na semafor a jakmile padne zelená tak se rozjet. Jedině tak se může rozjet celá kolona jako jeden stroj - nekoukat tedy na záda toho před  vámi a teprve až se rozjede zařadit a rozjíždět se.
   3 - věci podstatné :

ilustrační foto

   Před startem do každé etapy bude provedena krátká "rozprava" při které vás vždy

seznámím  se specifikou nadcházející etapy a upozorním na možná nebezpečí. Je nanejvýše žádoucí aby jste tyto rozpravy sledovali pozorně neboť v průběhu dne může dojít k zásadním změnám které nebudou odpovídat zde nastíněnému itineráři.

   4 - věci podstatné !!!!!

   Pouze některé křižovatky budeme uzavírat a přesto že budou uzavřeny (ulehčen průjezd kolony) nemůžete se 100% spolehnout na to, že všichni řidiči budou naši "vynucenou" přednost respektovat.

Jak tomu bylo v létech minulých
  Jihočeská anabáze 2009 - soubor je sestaven v Power Point a měl by se sám přehrát po kliknutí na odkaz. Objem je 14,50 MB  (načtení tedy může trvat déle). Je více nežli žádoucí pouštět tento soubor se zvukem....

léto - Anabáze

podzim - Bukvice

2018

2018

 - nejelo se
2017

2017
2016

2016
2015

2015
2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009 2009
2008 2008
2007 2007
2006 2006
2005 2005
2004 2004
2003 2003

2002

2002

2001

2001

  Bukvice 2010 - pro tento odkaz platí vše jako u předešlého Objem souboru je 27,10 MB.........

   To je na daný moment vše - v případě nutnosti může být tato pozvánka aktualizována.

AHOJ v sedlech

 

    zde je na mne spojení
Foto : archiv K1400

Zpět do sekce : naše akce    

informace o bezplatném SKYPE

volací SKYPE znak :

k1400cz

 +420 777 812288

volání naleznete zde - klikni -

pokud máš SKYPE stačí kliknout na symbol

 
   
       
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser