"... i ty, Brute?"  

   Kamarádi, přátele, ale i vy co mne zatím neznáte - ovšem  také ti kteří vkládáte do gramofonu mnohokráte ohranou desku a myslíte si, že pouštíte nejnovější šlágr který budou všichni rádi a dlouho poslouchat.
   Je mi jasné že tyto řádky posledně jmenovaní asi ani nedočtou do konce neboť jim zarudnou oči, vzkypí krev a kdoví co ještě... mě je to však zcela jedno neboť jim nejsou ani určené protože pokud nepochopili proč vlastně K1400 jako taková vznikla tak nepochopí ani následující řádky takže nemá vlastně smysl aby je četli dále.
   Tyto řádky píši pouze pro lidi na kterých mi záleží neboť bylo vyřčeno - ať již záměrně nebo z unáhlenosti - spoustu dezinformací, které bych chtěl (skutečně pouze těm v začátku jmenovaným) uvést na pravou míru.
   K1400 od svého vzniku JE a ZŮSTANE jako zcela otevřený "klub" příznivců a fandu stylu chopper & cruiser. 
   Vše co se odehrává v K1400 se děje na bázi naprosté dobrovolnosti  a jejím hlavním smyslem jsou ve své podstatě "pouze" dvě věci.
1) aby se poznali lidé z okolí svého bydliště (regionu), kteří by o sobě jinak ani nevěděli.
2) aby ti co něco umí a jsou ochotní udělat něco pro druhé mohli tyto své zkušenosti předávat začínajícím a nezkušeným nejen prostřednictvím tohoto WEBu.
   Snad z nepochopení nebo ze zcela zištného důvodu svrchu v pouhých dvou větách uvedeného, začala v těchto dnech kolovat velice objemná e-mail pošta v níž jsou řešeny věci které nemají se svrchu tučně uvedeným naprosto nic společného a co víc aby v e-mailech řešené dostalo "patřičnou váhu" začala se v nich řešit i spousta jiných věcí nad kterými soudnému člověku zůstává rozum stát.
   Skutečně zde nebudu detailně rozebírat obsah těchto hromadných e-mailu a to co níže napíši je myšleno a postihuje věc ve všeobecné rovině. Pokud se někdo ze vztahovačný v řečeném najde je to jen a pouze jeho problém. Já mluvím všeobecně i když k věcem z obehrané gramofonové desky....
   Zcela zarážející je - že v těchto e-mailech hledá řešení "obrovského" problému celá řada lidí. Hledá, hledá a nenachází. Přitom by stačilo uvědomit si svrchu řečené a zjistili by že není co řešit. A tak hledají a hledají a nakonec zjistí, že za všechno může vlastně ten - který si nechává říkat generál a přitom neumí ani udělat pořádek ........
   Omyl - já si nenechávám říkat generál, ale kamarádi mě oslovují Generále a pokud někdo pochybuje o mých organizačních schopnostech pak může začít organizovat - ovšem to jsem již odbočil a tak se vrátím k podstatě.
   Všichni doslova všichni hledají chybu (při čemž nezapomenou nakydat špínu na vše kolem - prvorepublikovým vzhledem stránek počínaje až po - z jejich pohledu - retardované jedince kteří neumějí diskutovat na fóru) kterou nacházejí vesměs ve mně. Pozoruhodné je to, že ani jeden jediný nenašel chybu v sobě - ani jeden jediný není ochoten si připustit, že také on možná dělá něco špatně.
   Tím ovšem nechci říct, že pokud někdo řádně a na pravém místě usměrní nepravé jednání - dělá chybu. Naopak takovéto "klapnutí přes prsty" je zcela na místě nejen při vyjížďce ale i na fóru a já si toho nesmírně vážím - ovšem dá se to říci zcela jasně snad i tvrdě nikoli tak že začnu vyřvávat  "kdo co dá mým dětem když mně tady zabijete...."
   Ovšem to se již zase vracím k úvodu tedy - že se vše děje na bázi dobrovolnosti......
   Poté co již začnou docházet argumenty tak se otevře další oblíbené téma a tím je příspěvky na chod WEBu a prodej předmětů které jsou v sekci insignie
   K tomuto tématu bych nejraději napsal pouze tři věty a bylo by to zcela dostatečné
1) Příspěvek na stránky K1400 je naprosto dobrovolný a jeho částka neveřejná.
2) Příspěvek na provoz stránek K1400 k ničemu nezavazuje ani ničím neopravňuje
3) Předměty ze sekce Insignie není nikdo povinen kupovat. Zda a jaké si kdo opatří či nikoli - je pouze každého jednotlivce volba (jediná výjimka je Rabiják)
   Myslím že je řečeno vše - přesto a zcela naposledy věc rozeberu podrobněji abych uvedl na pravou míru snůšky o vydedukovaných takřka astronomických cifrách jakož i další zcela scestné představy.
   Vlastní provoz - tedy prostor + doména stojí ročně cca 5.000,- Kč. Mé rychlé připojení 4096 kbps (z důvodů možnosti přenosu velkého množství dat) stojí měsíčně 1.100,- Kč Přirozeně tuto částku nepočítám celou ale pouze půlku která by pro mé potřeby (pokud bych nespravoval WEB) bohatě stačila což je 2048 kbps za 555,- měsíčně. Počítám tedy nikoli 1.100,- Kč za měsíc ale polovinu t.j. 555 x 12 = 6.660,- Kč
   Jednoduchou matematikou tedy vyjde že "zaručené" výdaje jsou cca 11.700,- Kč na rok Pokud se neplatí další nečekané jako například profi. programátoru 3.000 za udělání kostry fóra a jiné.
   V tomto roce tedy od ledna do 15listopadu kdy mi chodí výpis mi přišlo na účet viz. tabulka

1.

5700,-

2.

2881,-

3.

4700,-

4.

5650,-

5.

1700,-

6.

600,-

7.

1200,-

8.

300,-

9.

300,-

10.

850,-

Celkem 23.881,-

  Několik lidí mi přispělo osobně (toto není zahrnuto v tabulce) a ještě jsem letos dostal nový digitální fotoaparát - z kterého jsem měl fakt radost stejně takovou jakou mám z každé poslané kačky - protože nejde o kačky - ale o projevený zájem. To jsem ale zase odbočil.
  Pokud si tedy "Brutové" vše spočítají zjistíte že to tedy není jimi kalkulovaných 100.000 ročně ono to není ani padesát ona je to totiž nula. Neboť vedle přímých nákladů na provoz Webu jsem letos zaplatil 16.500 Kč slovy šestnáctapůltisíce korun českých za výrobu 3 ks modelů (25mm 30mm a 35mm) na Ká_čtrnáctkové spony k brašnám kterých se bohužel prodalo pouze 52 ks. No prodalo - některé z objednaných mi zde leží dodnes. Stejně tak jako se rozpočítává cena matrice na opasky, kterých se také plánovalo vyrobit víc a tak bych mohl pokračovat dále ale nebudu protože soudní lidé vědí která bije a "Brutové"? Když jimi kalkulované imaginární sumy v reálném pohledu neobstojí tak vytáhnou další :
   " ON na chodu stránek vydělává protože tam nabízí své produkty a loví klienty....." Vážení - (to jsem přehnal, protože si vás nevážím) - tak tedy "Brutové" koukněte se do bazaru jak tam čile obchodujete a nejen tam. Ovšem nic proti tomu, pokud někdo z K1400 nabízí kvalitní služby nebo dokáže sehnat kvalitní věc levněji nežli je obvyklé ovšem nežli vypustíte další plk zeptejte se nejprve sami sebe - mám zameteno? 
   Pomalu, ale jistě se dostávám k podstatě celého mého marného klepání do klávesnice a tím je následující :
"Brutové" - spustili jste zde v minulosti nejméně dvakrát obehranou desku, kterou jste nemohli slyšet neb jste zde velice krátce - takže mně toto nechává zcela klidným - ovšem to co mně klidným nenechává je fakt, že hledáte posluchače tam kde o to většina nestojí. Vše co jsem zde dosud napsal bylo až příliš diplomaticky řečeno - ovšem další odstavec je tak závažný, že jej napíší tak aby byl zcela srozumitelný :
   Pokud se vám nelíbí podstata a princip dobrovolnosti v K1400 pak si založte svůj "klub" s pravidly které si vytvoříte dle obrazu svého potažmo WEB jenž bude pouze pro zvané - ovšem a to zdůrazňuji !!!! dělejte to vždy osobně.
!!! Nikdy a to opakuji nikdy !!! to nedělejte rozesíláním hromadné e-mail pošty do které zahrnete i lidi kteří nemají ani páru o tom, že je jejich jméno spojováno s věcmi které s nimi dopředu nikdo nekonzultoval natož aby si před zařazením do tohoto seznamu hromadné e-mail pošty od nich kdokoli vyžádal osobní souhlas
   V závěru se omlouvám všem soudným lidem, které tyto plky otrávili - ovšem považoval jsem za nezbytné u některých zaseté pochybnosti uvést na pravou míru a chci vás ubezpečit, že mě osobně jsou "Brutové" zcela lhostejní a jediné z čeho je mi tak nějak smutno je skutečnost, že vás které mám rád otravuji těmito řádky místo toho abych vám doplnil prezentace, naklepal pokračování článku ..........
   Zároveň se obracím také na ty pochybovačné aby se nad zde napsaným skutečně - ale hluboce - zamysleli a nežli nad někým potažmo nad něčí zlámou hůl, aby se nejprve podívali před vlastní práh mají li zameteno a potom se zamysleli nejen nad tím zda to nejsou právě oni kdož dělají něco (mnohdy nevědomky) špatně a také nad tím jak jim bylo před rokem - dvěma.... když přišli do našeho stylu a hledali každou dostupnou informaci a pomocnou ruku.
   No a v úplném závěru pro "Bruty"? Vůbec nic. Vlastně přeci jenom - jednu věc - ano. Ke všem těm mým špatnostem které jste v hromadné e-mail poště tak barvitě popsali, k tomu mému vyčuranému přístupu kdy nic neudělám bez očekávaného profitu a ke všem dalším neřestem si u mé osoby můžete připsat ještě jednu velmi špatnou vlastnost : ačkoli odpustit dovedu, zapomenout
neumím - NIKDY.
   Výpis souvisejících článků

1) Pár slov o našem WEBu
2) Volné pokračování
3) Pátý rok našich stránek
 
foto : archiv K1400

    zde je na mne spojení

informace o bezplatném SKYPE volání naleznete zde - klikni -

 

k1400cz

   +420 777 812288

volací SKYPE znak :

 

 Zpět do sekce : náš WEB :

pokud máš SKYPE stačí kliknout na symbol

       
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser