20.04.2019

pořádá

     Již devátý ročník této střelecké soutěže. Pravidla a časový harmonogram bude obdobný jako v létech minulých a akce se uskuteční stejně jako loni v Týně nad Vltavou (níže upřesním)
   Hned v úvodu musím předeslat, že se nejedná o klasickou Ká_čtrnáctkovou akci, ale "pouze" a jen o otevřené divizní setkání spojené s dopolední střeleckou soutěží a v případě solidního počasí také s odpolední vyjížďkou
   Z řečeného je tedy jasné, že soutěž bude mít komornější charakter neb kapacita střelnice je omezená a proto je nutné včas zaslat řádně vyplněnou přihlášku (viz odkaz níže).

   Princip soutěže nebo chcete li pravidla nejsou nikterak složitá. Bude se střílet libovolnou pistolí na terč vzdálený 25m celkem 10 ran přičemž se hodnotí počet dosažených bodů.
   Ten kdo docílí největšího počtu bodů se ujímá vedení avšak ještě není vítěz neboť budeme pokračovat druhým kolo kde se bude střílet na padající terče. Toto druhé kolo se střílí na čas.

Hodnocení bude stejné jako při F1. Nejrychlejší získává 25 bodů 2) 18 bodů 3) 15 bodů ....

foto z roku 2017

   Závěrečné třetí kolo se střílí na pohyblivý cíl. Teprve ze součtu všech tří kol vzejde celkový vítěz který obdrží věcnou cenu (pohár). Věcná cena bude připravena také pro nejlépe střílející ženu a nejvzdálenějšího účastníka této akce.
   Již dříve bylo dohodnuto, že vítězem této soutěže se může stát každý pouze jednou. To tedy znamená, že se v dalším ročníku vítězové předešlých divizních střeleb účastní již mimo oficiální pořadí. Toto nové pravidlo navrhli vítězové předešlých ročníku a pokládám to za velmi džentlmenský nápad který dá této soutěži nový náboj.

   Itinerář : prezentace soutěžících proběhne přímo na střelnici v době od 09:00 do 10:00 hodin. Do vlastní soutěže se může zapojit pouze ten, kdo byl na místě řádně zaevidován (zapsán) do startovní listiny a složil startovné 150 Kč které je určeno k úhradě pronájmu střelnice. POZOR v tomto startovném není zahrnut případný nákup nábojů - toto si hradí každý individuálně. Pokud ale nevlastníte pistoli (kolt) tak tuto vám bezplatně zapůjčí Hombré nebo správce střelnice.

budova střelnice a její zázemí

   Po skončení střeleb bude provedeno (v místní buňce kde bude po
celou dobu soutěže poskytováno občerstvení) vyhodnocení a předání ceny nejúspěšnějšímu střelci. Hodnotí se pouze první místo - všichni ostatní budou prostě druzí.

   Organizační pokyny : předně je nutné vzít sebou zbrojní průkaz. Kdo jej nemá může střílet, ale pouze pod dohledem střeleckého instruktora. Před vlastní soutěží si každý může
otestovat svou nebo zapůjčenou zbraň libovolným (počet ran není omezen) nástřelem do terče. Po ukončení nástřelu začne vlastní soutěž prvním kolem, které se však bude prolínat s nástřelem později prezentovaných soutěžících. Ostré soutěžní kolo (první, druhé ale i třetí)
může každý absolvovat pouze jednou a dosažený výsledek mu bude zapsán do startovní

zázemí střelnice

karty kterou obdržíte při prezentaci. Aby nemohlo dojít ke zbytečnému taktizování je povinností každého nahlásit před střelbou zda se jedná o nástřel nebo soutěžní kolo.

   Pokud někdo před střelbou nenahlásí, že již střílí soutěžní kolo - jeho střelba bude vnímána jako nástřel tedy nebude se hodnotit.
   Nikdo - opakuji nikdo nepůjde k terčům (do cílového prostoru) dřív než k tomu bude vyzván střeleckým instruktorem který bude přítomen na palebním postu. Pokyn k terčům vydá střelecký instruktor až poté kdy dostřílí poslední střílející !!!
  Jak již bylo řečeno - po skončení střelecké soutěže a předání ceny vítězi bude možné v

cílový prostor

případě solidního počasí udělat kratší vyjížďku neboť  bychom měli mít na střelnici vše hotovo do cca 13:30 až 14:30 hodin
   POZOR
vlevo Hombré
   soutěž se uskuteční v každém případě neboť pronájem střelnice je potřeba domlouvat dlouhodobě dopředu a tak pokud bude krajně nepříznivé počasí přijeďte klidně plechovkama neboť o zábavu bude tak i tak postaráno. 
přihláška
klikni na obálku
   Vzhledem k zjištění reálného počtu soutěžících a občerstvení prosím o vyplnění a zaslání přihlášky, která se načte po kliknutí na odkaz vlevo
   Podstatné I : bude aby jste nebloudili a tak pokud by si někdo nebyl jist kde přesně se střelnice nachází a hlavně jak k ní dojet neváhejte se  včas
informovat i když si myslím, že pokud  pozorně shlédnete přiloženou informaci
: klikni zde

nebude problém. GPS : 49°14'27.2"N 14°24'35.0"E

   Podstatné II : hlavním organizátorem střelecké soutěže je Hombré a tak to co v průběhu celé střelecké soutěže řekne - to je svaté - tedy přes to tanky nejedou.
   Podstatné III : žádáme vás o striktní dodržování veškerých bezpečnostních předpisů a řádů této střelnice.
   To je na daný moment vše - pokud má někdo dotaz, nejasnost či připomínku k doposavad zařazené informaci pište prosím dole do komentáře nebo na fórum.
   Poslední upřesnění pravidel :
   Upřesňuji pravidla a to následovně - pokud se střelecké soutěže bude chtít zúčastnit někdo, kdo není veden v sekci naše ksichty - nic proti, ale nebude bodově hodnocen.
   V případě organizační nutnosti (velký nebo naopak malý počet zúčastněných, technický problém atd) může dojít v průběhu střeleb k úpravě programu.
   AHOJ na střelnici
 

    zde je na mne spojení
Foto : archiv K1400

Zpět do sekce : naše akce    

informace o bezplatném SKYPE

volací SKYPE znak :

k1400cz

 +420 777 812288

volání naleznete zde - klikni -

pokud máš SKYPE stačí kliknout na symbol

 
   
       
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser